Αυτόματη γραμμή συσκευασίας γκοφρέτας Τύπος L

  • Αυτόματη γραμμή συσκευασίας γκοφρέτας Τύπος L

    Αυτόματη γραμμή συσκευασίας γκοφρέτας Τύπος L

    Αυτή η γραμμή αυτόματης συσκευασίας γκοφρέτας είναι κατάλληλη για γκοφρέτα και άλλα παρόμοια προϊόντα κοπής με μεγάλη χωρητικότητα, αλλά σε καλή κατάσταση και κανονικό σχήμα.Επιλύει τα παραδοσιακά προβλήματα, όπως κοντινές αποστάσεις μεταξύ προϊόντων, δύσκολη κατεύθυνση στροφής, δυσκολία στην τακτοποίηση σε γραμμές κ.λπ. για την επίτευξη μονής ή πολλαπλής μορφής συσκευασίας.